ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องมือเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-20 13:33:20
 
ไฟล์แนบ :
3500_TOR.pdf
3500_ราคากลาง.pdf
3500_ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf
3500_ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา.pdf