คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องมือเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-22 10:41:14
 
ไฟล์แนบ :
3501_TOR.pdf
3501_ราคากลาง.pdf
3501_ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา.pdf
3501_ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf