คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ชุดวัดเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของอนุภาคนาโนจากวัสดุและพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-26 11:10:55
 
ไฟล์แนบ :
3514_TOR.pdf