คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลาง ชุดวัดเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของอนุภาคนาโนจากวัสดุและพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-26 11:11:39
 
ไฟล์แนบ :
3515_ราคากลาง.pdf