คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจชีวเคมีของเลือด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-28 10:48:10
 
ไฟล์แนบ :
3516_TOR.pdf
3516_ราคากลาง.pdf
3516_ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา.pdf
3516_ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf