คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-11-03 12:34:13
 
ไฟล์แนบ :
3537_TOR1.pdf