คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-11-09 14:21:40
 
ไฟล์แนบ :
3549_TOR1.pdf