คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-11-13 14:33:55
 
ไฟล์แนบ :
3558_TOR1.pdf