คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-11-23 13:44:34
 
ไฟล์แนบ :
3572_TOR1.pdf