คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2020-11-24 10:11:37
 
ไฟล์แนบ :
3578_ตัวอย่างประกาศเชิญชวน.pdf
3578_ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
3578_TOR16111.pdf