คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจัดซื้อชุดวัดเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของอนุภาคนาโนจากวัสดุและพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-11-30 14:03:10
 
ไฟล์แนบ :
3603_TOR.pdf
3603_ราคากลาง.pdf
3603_1.pdf
3603_2.pdf