คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบฯ
2020-12-30 15:30:01
 
ไฟล์แนบ :
3646_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf