คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2021-01-04 11:02:23
 
ไฟล์แนบ :
3651_0073.pdf