คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2021-01-26 15:42:54
 
ไฟล์แนบ :
3671_0081.pdf