คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2021-01-28 13:56:40
 
ไฟล์แนบ :
3675_0083.pdf