คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล (Molecular Distillation Equipment; Feed rate 0.1-4 L/HR)
2021-02-25 14:21:30
 
ไฟล์แนบ :
3716_TOR.pdf