คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องแยกสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีโครมาโทกราฟี (Preparative High Performance Liquid Chromatography) โดยใช้ packed column ที่มีตัวดูดซับในคอลัมน์แยก
2021-02-25 14:23:19
 
ไฟล์แนบ :
3721_P.pdf