คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดชุดครุภัณฑ์เครื่องแยกสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีโครมาโทกราฟี (Preparative High Performance Liquid Chromatography) โดยใช้ packed column ที่มีตัวดูดซับในคอลัมน์แยก
2021-03-08 13:37:16
 
ไฟล์แนบ :
3747_1.pdf
3747_2.pdf
3747_TOR.pdf
3747_P.pdf