ประกาศงานจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2021-03-09 09:08:37
 
ไฟล์แนบ :
3748_ตัวอย่างร่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf
3748_ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
3748_TOR จ้างควบคุมงานส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบ.pdf
3748_01031.pdf