คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกโครงการเครื่องแยกสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีโครมาโทกราฟี (Preparative High Performance Liquid Chromatography) โดยใช้ packed column ที่มีตัวดูดซับในคอลัมน์แยก
2021-05-20 11:35:26
 
ไฟล์แนบ :
3836_B1.pdf