คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างของงานจัดซื้อเครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟฯ
2021-11-02 16:31:15
 
ไฟล์แนบ :
4607_TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟ ปีงบ 2565 วงเงิน 2,000,000 บ..pdf
4607_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf
4607_ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf