ขอเชิญร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5"
2020-02-07 17:27:07
  ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5" ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๓๐ คน ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดหลักสูตรการฝึกอบรมในด้านอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เกิดความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และเพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ตาม QR Code หรือแจ้งรายละเอียดมายังศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ในวันและเวลาทำการ หมายเลขโทรศัพท์ 053-948280
ไฟล์แนบ :
3071_84604478_3202506466446139_880556625977409536_o.jpg
3071_84179337_3202506879779431_4243166850789146624_o.jpg
3071_84191838_3202506643112788_22859714324856832_o.jpg
3071_84860083_3202501436446642_5953753574897876992_n.jpg