โครงการ Manuscript Camp 2021
2021-06-08 11:45:36
  📢 อยากมี Manuscritp ปังๆ เชิญมาทางนี้.... ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอาจารย์ในคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ส่งต้นฉบับบทความวิจัยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Manuscript Camp 2021 (รายละเอียดดังภาพ) รีบสมัครเลยที่... https://forms.gle/rHcJmnubyfGZWEGP9 ปิดรับสมัครวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00
ไฟล์แนบ :
3864_Submit MS.jpg