หน่วยวิจัยฯ : ประชุมร่วมกับบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เกรซ”ภาพกิจกรรม หน่วยวิจัยฯ : ประชุมร่วมกับบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เกรซ”