โครงการความร่วมมือ Tai-Thailand Research Project (TTRP) กับ Providence University ประเทศไต้หวันภาพกิจกรรม โครงการความร่วมมือ Tai-Thailand Research Project (TTRP) กับ Providence University ประเทศไต้หวัน