ให้การต้อนรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)