คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติด TOP 10 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านเทคโนฯ อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 จากสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)ภาพกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติด TOP 10 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านเทคโนฯ อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 จากสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)