ให้การต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ร่วมหารือจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ร่วมหารือจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย