การประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร CMU-FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2021 ​ในหัวข้อ "Smart Food For New Normal" รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคเหนือภาพกิจกรรม การประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร CMU-FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2021 ​ในหัวข้อ "Smart Food For New Normal" รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคเหนือ