ร่วมบริจาคสิ่งของ ภายใต้โครงการ "มีแล้วแบ่งปัน"ภาพกิจกรรม ร่วมบริจาคสิ่งของ ภายใต้โครงการ "มีแล้วแบ่งปัน"