การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแนวทาง CMU-ITAภาพกิจกรรม การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแนวทาง CMU-ITA