ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565