ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ประชุม update ความก้าวหน้าโครงการ ERASMUS+ SECRA
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-05-06
 

 
การประชุมหารือร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผ่านระบบ online ในการให้บริการวิชาการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-04-30
 

 
การประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร CMU-FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2021 ​ในหัวข้อ "Smart Food For New Normal" รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคเหนือ
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-04-30
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมโครงการยุวชนสร้างชาติ: พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างสรรค์ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-04-30
 

 
มอบอาหารชุดสำหรับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-04-16
 

 
งานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-04-08
 

 
ให้การต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ร่วมหารือจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-04-07
 

 
เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-04-02
 

 
นักศึกษาปริญญาเอก คว้ารางวัลชนะเลิศนงานประชุมนานาชาติ The 7th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST2021) ระบบออนไลน์
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-04-02
 

 
นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัล Best Oral Presentation Award ในงานประชุม Thai Society for Biotechnology International Conference Online
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-04-02
 

 
ศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-04-01
 

 
ทัศน์ศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-04-01
 

 
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-03-31
 

 
ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมืองานวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-03-31
 

 
การหารือร่วมกันกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-03-31
 

 
หารือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักศูนย์อาหารสำหรับผู้สูงอายุให้กับศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-03-29
 

 
สัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-03-27
 

 
คณะ อก.มช. ออก Roadshow แนะนำวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ในงาน "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ" โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-03-25
 

 
การหารือร่วมกันกับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-03-23
 

 
ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-03-23
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ] Next>>