ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-03-03
 

 
ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-03-02
 

 
ให้สัมภาษณ์เชิงลึกโครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-03-01
 

 
การอบรมพัฒนาทักษะหลักสูตร Good Hygienic Practices (GHPs) และ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) rev.5
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-28
 

 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขา BIOT ร่วมอบรม English for Job Hunters: เขียนเรซูเม่ยังไงให้ได้งาน เตรียมตัวสัมภาษณ์ยังไงให้โดนใจ
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-27
 

 
ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา 2564
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-26
 

 
หน่วยบริการวิชาการ : ประชุมร่วมกับภาคเอกชน บริษัท Chiangmai Innovation Incubation Center (CMIIC)
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-25
 

 
โครงการความร่วมมือ Tai-Thailand Research Project (TTRP) กับ Providence University ประเทศไต้หวัน
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-22
 

 
พิธีมอบทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และประกาศนียบัตร CMU e-Grad English Proficiency Certification ประจำปีการศึกษา 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-22
 

 
ให้การต้อนรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-22
 

 
หน่วยบริการวิชาการ: ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ Lanna Food Gastronomy Coding
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-19
 

 
หน่วยวิจัยฯ : ประชุมร่วมกับบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เกรซ”
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-19
 

 
พิธีทำบุญเรือนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-18
 

 
หารือความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแนว Career Tracks ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนรู้จักตนเอง สามารถเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-17
 

 
รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เป็นคณะที่มีนักศึกษาไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-17
 

 
โครงการ ERASMUS+ “Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA)”
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-17
 

 
หารือเรื่องดำเนินการขออนุญาตใช้สิทธิ์งานวิจัยลูกชิ้นปลาโปรตีนสูงเพื่อผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์เส้นไข่ขาว
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-15
 

 
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งานวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-15
 

 
หารือการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และโครงการสหกิจศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-11
 

 
หารือเรื่องการขออนุญาตใช้สิทธิ์งานวิจัยลูกชิ้นปลาโปรตีนสูงเพื่อผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-09
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>