ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ดูรายละเอียด...
Update : 2565-01-27
 

 
ประชุมโครงการ ERASMUS+ 2022
ดูรายละเอียด...
Update : 2565-01-27
 

 
การยกระดับเกษตรกรไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2565-01-26
 

 
นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือกับตัวแทนหน่วยงาน CafeAmazon
ดูรายละเอียด...
Update : 2565-01-26
 

 
หารือความร่วมมือกับบริษัท YOSHINOYA HOLDINGS ประเทศญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด...
Update : 2565-01-25
 

 
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
ดูรายละเอียด...
Update : 2565-01-24
 

 
ยินดีต้อนรับ ว่าที่ลูกช้างทอง 65 รอบ Portfolio สู่รั้ว อก.มช ทุกคนนะคะ"
ดูรายละเอียด...
Update : 2565-01-22
 

 
ประชุมวางแผนการติดตั้งชุดอุปกรณ์ CMU Ez Conference
ดูรายละเอียด...
Update : 2565-01-18
 

 
ประชุมหารือร่วมกับ บริษัทเชียงใหม่โฮลดิ้งจำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2565-01-17
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2565-01-13
 

 
ด้วยรักและผูกพัน รับขวัญบัณฑิต อกมช. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 55 ทุกท่าน
ดูรายละเอียด...
Update : 2565-01-11
 

 
บันทึกเสียงเพื่อจัดทำรายการพิเศษเนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55
ดูรายละเอียด...
Update : 2565-01-07
 

 
การรับมอบเครื่องมือจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมีของส่วนงาน
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-12-30
 

 
ประชุมสรุปผลการดำเนินการประจำปี 2564 และแผนการดำเนินงานปี 2565 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-12-29
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดกิจกรรม Wisdom V X ม.เชียงใหม่ "แนะแนวเพื่อวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยยุคใหม่"
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-12-28
 

 
ร่วมงานแสดงผลงานเทศกาลของขวัญจากชุมชน CMU U2T
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-12-26
 

 
กิจกรรมรับน้องขึ้นดอยและร่วมนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำ ปี 2564 “มช. ฮ่วมใจ๋ศรัทธา ป๋าเวณีสืบสาน ขึ้นดอยนมัสการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ”
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-12-25
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-12-24
 

 
การตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ.2564
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-12-24
 

 
การอบรม เครื่องวิเคราะห์ในห้องปฏบัติการ: Liquid chromatography และ Mass spectometer
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-12-22
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>