ภาพกิจกรรมผลงานเด่น

 

 
 

 
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
ดูรายละเอียด...
Update : 2565-01-24
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-12-24
 

 
รางวัล "นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564”
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-12-18
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย รับโล่ห์พระราชทานรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-12-17
 

 
นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัล Best Oral Presentation Award ในงานประชุม Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2021)
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-12-08
 

 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-12-03
 

 
นักศึกษา อก.มช. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนขึ้นกล่าวบนเวที GCNT Forum : Thailand’s Climate Leadership Summit 2021
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-10-11
 

 
มช. ร่วมมือกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าฟางข้าว แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เกษตรกรและชุมชน พร้อมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-10-05
 

 
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ อก.มช. ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2564
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-10-01
 

 
พิธีแสดงความยินดี และงานเลี้ยงน้ำชาแก่คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับรางวัลต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-09-01
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>