ภาพกิจกรรมผลงานเด่น

 

 
 

 
นักศึกษาปริญญาเอก คว้ารางวัลชนะเลิศนงานประชุมนานาชาติ The 7th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST2021) ระบบออนไลน์
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-04-02
 

 
นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัล Best Oral Presentation Award ในงานประชุม Thai Society for Biotechnology International Conference Online
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-04-02
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติด TOP 10 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านเทคโนฯ อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 จากสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-03-15
 

 
รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เป็นคณะที่มีนักศึกษาไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-17
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 Thailand Quality Class : TQC 2020
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-02-05
 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ canva เพื่อการประชาสัมพันธ์
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-01-29
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องในโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง สมัยที่ 1
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-01-25
 

 
พิธีทำบุญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-01-24
 

 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คว้ารางวัลชนะเลิศ The best of the best in Asia “Asia star packaging award 2020” จากเวทีประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย ของ The Asian Pakaging Federation
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-01-24
 

 
ยินดีกับ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย” ที่ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2564-01-24
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>