post-image

พิธีเปิดอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพิธีเปิดอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์  ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาส... อ่านต่อ »

post-image

อบรม Entrepreneur mindset & Design thinking

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ STeP ได้จัดอบรม Entrepreneur mindset & Design thinking โดยคุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง ณ สำนักบริการวิชาการ (uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ทั้งการสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใ... อ่านต่อ »

post-image

ทีมมากะหรีด อก.มช. ออก Road Show ขายผลิตภัณฑ์ “ขนมขาไก่ผสมผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง ในงาน FTI Expo 2022 : Shaping Future Industries for Stronger Thailand

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร #ทีมมากะหรีด ได้แก่ ภูธเนศ บุญมาเลิศ, ชลิดา พิมศรี, วนิตชญา สมบูรณ์, กมลนันท์ จิตรานุกูลกิจ และ ณัฐนิชา รัตโนทัย นำ “ขนมขาไก่ผสมผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง” ร่วมจำหน่ายในงาน FTI EXPO 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กกรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เ... อ่านต่อ »

post-image

ผลิตภัณฑ์จากผักพื้นบ้าน “แกงผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูป” และ “ผงปลีกล้วยผสมขิงชงดื่ม” ร่วมจัดแสดงในงาน FTI EXPO 2022

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเพิ่มมูลค่าให้ผักพื้นบ้านของไทย โดยอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร “แกงผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูป” พัฒนาโดย ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง และ “ผงปลีกล้วยผสมขิงชงดื่ม” พัฒนาโดย ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล ร่วมจัดแสดงในงาน FTI EXPO 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กกรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแ... อ่านต่อ »

post-image

สัมมนาออนไลน์ “Developing Business Ideas and Creative Thinking”

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 University of Central Lancashire ประเทศส... อ่านต่อ »

post-image

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมพ... อ่านต่อ »

post-image

การถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม “ลำไยอบกึ่งแห้ง”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร การไปรษณีย์ไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเท... อ่านต่อ »

post-image

ประชุมหารืองานวิจัยการเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรร่วมกับบริษัท ไททัน เมทัล จำกัด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พิญชา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก และ อาจารย์ ดร... อ่านต่อ »

post-image

โครงการยุวชนอาสา : อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “การพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารจากจิ้งหรีด”

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล หัวหน้าโครงการยุวชนอาสา : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด และทักษะการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด สำหรับชุมชนในตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เปรม ทองชัย และ ผศ.ด... อ่านต่อ »

post-image

ร่วมงานพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมงานพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565  อ่านต่อ »