ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
2017-11-30 11:39:04
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 5,900 บาท สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียน ได้ที่ pdms.arda.or.th
ภายในวันที่ 3 มกราคม 2561

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2016_img-171130110446.pdf