Air Asia Fellow Program
2018-02-15 14:17:40
  ด้วย The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHA)
ปชส. Air Asia Fellow Program เปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสมาชิก ASAIHL
จัดการสอนหรือบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยสมาชิก ASAIHL โดยผู้สมัครร่วมโครงการฯ ไม่จำเป็น
ต้องเป็นอาจารย์ (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยวิเทศฯ ภายใน 26 ก.พ. 2561
เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2120_Air Asia Fellow Program.pdf