บรรยายแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
2018-03-08 10:46:16
  ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
“Endeavor Scholarships and Fellowships” ในวันพุธที่ 21มี.ค. 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา(รายละเอียดตามกำหนดการดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนร่วมฟังการบรรยายได้ที่ QR Code ที่แนบ ภายใน 19 มี.ค. 2561


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2152_แนะแนวการศึกษาต่อ Australia.pdf