ทุนศึกษา ณ University College Dublin, Ireland
2018-04-04 14:08:05
  ด้วย สนง. กพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ University College of Dublin, Ireland จำนวน 2 ทุน
ซึ่งเป็นทุนที่มหาวิทยาลัยนี้ถวายแด่สมเด็จพระเทพฯ เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ป. โท ปีการศึกษา 2561

ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ ป. ตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรีทุกสาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสมัครได้โดยตรงที่: http://www.ocsc.go.th
ภายใน 18 เม.ย. 2561


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2185_University College Dublin, Ireland.pdf