ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สำหรับบัณฑิตศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการยกระดับด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
2019-12-27 09:19:24
  "ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สำหรับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ 2-0040-0223-9 ได้รับคัดเลือกเป็นห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการยกระดับด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 ภายใต้นโยบายวิจัยแห่งชาติ (วช.)"
ไฟล์แนบ :
3039_Untitled_Page_1.jpg
3039_Untitled_Page_2.jpg