ร่วมแสดงผลงานวิจัย บรรจุภัณฑ์จากกากกาแฟ ในงานแถลงข ...
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตรบ้านปงแสงทอง  ...
 
 
ประชุมหารือโครงการอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ ครั้งที ...
 
 
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้ง ...
 
 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเ ...
 
 
โครงการเวชนครเชียงใหม่ ...