กิจกรรมรดน้ำดำหัวและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ในวาระขึ้นปีใหม่เมืองประจำปี 2560ภาพกิจกรรม กิจกรรมรดน้ำดำหัวและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ในวาระขึ้นปีใหม่เมืองประจำปี 2560