ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองภาพกิจกรรม ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง