พิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” และร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาภาพกิจกรรม พิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” และร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา