วันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 10 อุตสาหกรรมเกษตรกับไทยแลนด์ 4.0ภาพกิจกรรม วันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 10 อุตสาหกรรมเกษตรกับไทยแลนด์ 4.0