ผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม ผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่