ร่วมพิธีหล่อและสมโภชเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีหล่อและสมโภชเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่