รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 จาก บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ภาพกิจกรรม รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 จาก บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์