ร่วมในพิธีและร่วมทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอกประจำปี 2561ภาพกิจกรรม ร่วมในพิธีและร่วมทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอกประจำปี 2561