ทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนภาพกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียน